Reklamace a vrácení

Prodávající poskytuje zákonnou záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při dodání poškození obalu zásilky, musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu.

Zjistí-li kupující po rozbalení zásilky vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen si kompletnost a neporušenost zásilky zkontrolovat ihned při převzetí, případné nesrovnalosti řešit ihned.

Reklamace bude ohlášena emailem s vyplněným formulářem, který musí obsahovat:

  • datum dodání zboží
  • číslo objednávky
  • název zboží
  • reklamované množství
  • popis závady
  • návrh na vyřešení reklamace

Reklamované zboží je nutné doručit na adresu firmy KK Serafin s.r.o., K dolům 937/10 Praha 4.

Pokud je reklamována neúplnost dodávky, musí být navíc uvedeno přesné označení chybějící věci. Reklamaci lze uplatnit telefonicky.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

Reklamovat  nelze zboží, které bylo použito, rozbaleno z původního obalu a poničeno z nedbalosti kupujícího.

Po vyřízení reklamace bude kupující informován na jeho kontaktní email uvedený na reklamačním formuláři.

Formulář zde.

 


 

Vrácení zboží kupujícím je možné bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zásilky.

Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována.

Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží určené k vrácení musí být v neporušeném a nepoškozeném obalu. Část ceny za vrácené zboží bude prodávajícím vrácena kupujícímu obratem po vyřízení reklamace, nejpozději do 14 dnů. Náklady na dopravu vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující.

Odstoupení od smlouvy bude ohlášeno emailem s vyplněným formulářem, který musí obsahovat:

  • datum dodání zboží
  • číslo objednávky
  • název zboží
  • vrácené množství
Vrácené zboží je nutné doručit na adresu firmy KK Serafin s.r.o., K dolům 937/10 Praha 4.
 
Formulář zde.